Nagrania lektorskie

Wykonujemy nagrania lektorskie w wysokiej jakości. Możliwa jest także edycja nagrań oraz obróbka dźwięku.

Realizujemy nagrania takie jak m.in:

Spot reklamowy, spoty radiowe, podcast, nagranie do prezentacji multimedialnej, filmy instruktażowe, komunikaty głosowe, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, powitania telefoniczne.